O Stowarzyszeniu

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie.

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu -
Andrzej Gajowniczek

Wiceprezes Zarządu - Jan Danilczuk

Wiceprezes Zarządu - Skarbnik - Michał Zajdowski

Członek Zarządu - Tomasz Karbowniczek


Członek Zarządu - Dariusz Mróz


Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność integracyjna, szkoleniowa i informacyjna.

Posiada statut, który szczegółowo określa warunki członkostwa
/userfiles/Statut KSPOiW.pdf

Forum dyskusyjne / O Stowarzyszeniu / Członkowie / Kontakt / Aktualności / Forum /