O Stowarzyszeniu

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie.

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu -
Stanisław Adamiak

Wiceprezes Zarządu - Jan Danilczuk

Wiceprezes Zarządu - Andrzej Gajowniczek

Członek Zarządu - Skarbnik - Michał Zajdowski

Członek Zarządu - Tomasz Karbowniczek

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność integracyjna, szkoleniowa i informacyjna.

Posiada statut, który szczegółowo określa warunki członkostwa./userfiles/Statut Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw.pdf

Forum dyskusyjne / O Stowarzyszeniu / Członkowie / Kontakt / Aktualności / Forum /